Miejsca

Cedrowy raj – Cedar paradise

15 lipca 2017

Tam gdzie kończy się Park Narodowy Glacier tam czeka na nas jeszcze jeden zupełnie inny świat. Pierwsze skojarzenie? Jurassic Park. Kiedy Krzysztof Kolumb płynął aby odkryć Nowy Świat, większość z tych drzew była w formie nasion, dopiero co rzuconych w ziemię. Gdy w Anglii widownia po raz pierwszy miała okazję oglądać szekspirowską sztukę „Romeo i Julia” te drzewa miały już sto lat. Ja się przejmuję moją trzydziestką, która już tuż za rogiem, a te drzewa dumnie rosną ponad 500 lat. Ten kilometrowy spacer po drewnianych deskach w otoczeniu paproci i olbrzymich cedrów robi niesamowite wrażenie. Człowiek zyskuje nagle zupełnie odmienną perspektywę. Oddycha głębiej i uważniej. A ta nowa perspektywa sprawia, że wszystkie troski i myśli ulatniają się. Jesteś tylko Ty i ponad pięćset lat pięknej natury.

Where the Glacier National Park ends there is a whole new world that awaits for you to discover it. First connotation? Jurassic Park. When Christopher Columbus swam to discover the New World, most of these trees were just seeds in the ground. When the audience in England was watching the first performance of Shakespeare’s „Romeo and Juliet” these trees were already 100 years old. I mind about my 30th birthday coming soon and these trees are proudly in this world for over 500 years. This one kilometer walk on the boardwalk among the fern and huge cedars makes a great impression. Somehow you get a totally new perspective. You breathe deeper and more attentively. And this new perspective makes all your thoughts and sorrows go away. It is just you and over 500 years of the beautiful nature. 

Podziel się z innymi:
0

You Might Also Like