Miejsca

Saas Grund

25 lutego 2016

Można żyć spokojnie i bezpiecznie. Wysypiać się do południa i pić poranną kawę o trzynastej. Można. Ale po co? Skoro można tez wstać w jedyny dzień wolny bladym świtem, bo o 6 rano. Wsiąść w pociąg i z trzema przesiadkami dojechać do Saas Grund. Tak sobie pojeździć na nartach na trzytysięczniku. Nie żałuję ani jednej nieprzespanej przez ten wyjazd minuty. Kiedy miałam 4 latka i pod choinką znalazłam narty cieszyłam się póki przesuwaliśmy po idealnie poziomej powierzchni chodnika. Gorzej było na najmniejszej górce w parku, gdzie mój tata próbował przekonać tę bojącą się śmierci w wyniku sportów ekstremalnych czterolatkę, że to nawet fajne jest. Nie udało się.

Dziewiętnaście lat później trafiłam na kolegę koleżanki, który za cel dnia ustanowił nauczyć mnie jeździć na nartach. Te cztery lata temu pojechałam w sumie na stok może trzy razy. Mijają kolejne lata i przeprowadzam się do Szwajcarii. Wiecie, śnieg, góry i te sprawy. I dzisiaj Tomku jeszcze raz wielkie dzięki, że mogłam stanąć ot tak sobie w Alpach na nartach i jeździć z niesamowitą radochą. Wielu rzeczy nie nauczyłam się jako dziecko. Wielu rzeczy nie spróbowałam, bo się bałam. Taka małą księżniczką byłam, co obdartego kolana się bała. Teraz krok po kroku próbuję wszystkiego. I choć czasem czuję się głupio jak czterolatki śmigają lepiej, szybciej, sprawniej i do tego, no po prostu rządzą. To cóż, nie pozostaje mi nic innego jak odpuścić tej małej którą byłam i ucieszyć się, że wraz z wiekiem choć rozumu dyskusyjnego to przynajmniej odwagi mi przybyło.

W drodze powrotnej oglądałam The Butterfly Circus. Pomijam fakt, że przy mojej emocjonalności w ciągu dwudziestu dwóch minut zdążyłam się na zmianę cieszyć i popłakać tak, że Max Factor spłynął małymi strumyczkami. Ale też po całym dniu korzystania z mocy swoich rąk i nóg uświadomiłam sobie jaką jestem szczęściarą, że jestem zupełnie zdrowa. Nauczenie się nowych rzeczy tkwi tylko w obszarze mojego wysiłku, zaangażowania, silnej woli i systematyczności. Dziękuję za to i chylę czoła przed wszystkimi, którzy nie mieli tyle szczęścia co ja i każdego dnia walczą ze zdwojoną siłą.

___

You can have a peaceful and safe life. You can sleep till midday and drink your morning coffee at 1 pm. You can. But what for? You can also get up early in the morning on your only day off in the week. Get on the train and with three changes get to Saas Grund. Well… just to ski on a three thousand meter slope. I don’t regret a minute  taken from my sleep. When I was four years old I found my first  skis under the Christmas tree and I was happy as long as we  were moving only on a perfectly horizontal surface. It was much worse on the smallest hill in the park, where my dad tried to convince this afraid of  dying because of extreme sports four year old to give it a try. It didn’t work.

Nineteen years later I met a friend, who made it his one day goal to teach me how to ski. That time I went skiing maybe three times. Years pass and I move to Switzerland. You know…  mountains, snow, these things. And today, thank you once again Tomek that I can just put on my skies and ski down  having a lot of fun! When I was a little girl I didn’t learn many things. I didn’t try many things because I was too scared. I was this little princess who was afraid to scratch her knee. Now, step by step I try everything. Although sometimes I feel foolish when I see all these  four-year-olds doing everything better, faster and  in a cooler way. Well, they rule. There is nothing more I can do, than just  allow myself to let go after all these years and enjoy the fact that if not sense, at least I have gained more courage.

On my way back I watched The Butterfly Circus. I  won’t comment on the fact that with my emotionality I managed to cry in twenty minutes so much that my Max Factor just streamed down my cheeks. But after using the power of my legs and arms for a whole day I realised how lucky I am to be a totally healthy girl. Learning new things  depends only on my effort, commitment, strong will and systematicity. I am thankful for that and I bow down deeply to all people who weren’t that lucky and have to  struggle through their everyday life with redoubled effort.

Podziel się z innymi:
0

You Might Also Like